Türkiye'de Bir İlk !

    *  İstediğiniz Gün ve Seansta Derslere Başlama İmkanı,

    *  İstediğiniz Derslerden ve İstediğiniz Konulardan Ders Alma Fırsatı. Sadece On Akademi'de. 


 KAYMAKAMLIK KURSU HAFTA SONU GRUPLARI 


 Kurs Günleri :  Cumartesi - Pazar 09:30 - 18:00  

Önemli Not: 
 
* Kaymakamlık Sınavı Derslerinden Biri yada Birkaçı İçin  Birebir ,  2'li  ,3 'lü  veya Sınıf Ortamında Ders Alabilirsiniz  
 
* Diğer Tüm Derslerden Birebir , 2'li  , 3'lü veya Sınıf Ortamında Özel Paketlerimiz Bulunmaktadır. 
 
------ Ayrıntılı Bilgi İçin Hemen Arayın... 0535 778 95 96 
 * Özel Ders Paketlerimiz İçin Tıklayın 

2019  Kaymakamlık Kursu


 İçişleri Bakanlığı, ÖSYM aracılığıyla, Temmuz ayında Kaymakamlık sınavı açacak. ÖSYM son olarak Kaymakamlık sınavını da bu yılın takvimine ekledi.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin son olarak takvimine aldığı Kaymakamlık sınavı adayların geçerli tarihlerde başvurularını yapmalarının ardından 02 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvuruları 5 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden başvurularını tamamlayabilecekler. Sınav başvuru tarihi 12 Temmuz 2018'de ise sona erecek.

SINAVIN UYGULANMASI 

Açık uçlu sorularla yapılacak olan sınavdır. Açık uçlu sınav uygulaması adayların kendisinden istenilen bir konuda herhangi bir uzun ya da kısa metni yazması, verilen problemi işlem yaparak çözmesi yada sorulan soruya yazılı cevaplar vermesine dayanan bir sınav yöntemidir. Açık Uçlu Sınav bilinenin aksine yalnızca klasik yazılı sınav değildir. Kimi zaman boşluk doldurma kimi zaman çoktan seçmeli kimi zaman ise doğrudan cevabın Adayın kendi el yazısı ile yazmasına yönelik bir sınav yöntemidir. Kısaca adayı aktif olarak soruyu cevaplamaya yöneltmektedir Adayın bilgi ve beceri seviyesini daha etkin olarak ölçmektedir.

SINAVIN İÇERİĞİ 

ÖSYM yaptığı duyuruda soru  sayısının 50 den daha fazla olabileceğini bildirilmiştir.

Sınavda en az 20 açık uçlu soru genel kültür ve genel yetenek kısmından, en az 30 açık uçlu soru ise alan bilgisi kısmından sorulacaktır.

Kaymakamlık Sınavı süresi en az 2 saat yani 120 dakika olarak uygulanacak yine ÖSYM’nin yaptığı duyuru da belirttiği üzere 120 dakikadan daha uzun bir süre belirlenebilecektir. Yani 50 soru ve 120 dakika sınavda öngörülen aşağı sınırdır.

ÖSYM son uyguladığı sınavda bu sayıları aşmamış ve değiştirmemiştir. 

KİMLER KAYMAKAMLIK SINAVINA BAŞVURABİLECEKLER ?

Kaymakamlık Sınavına başvurabilmek için üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ile İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri ve bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışı fakültelerinden en az dört yıl süreli eğitim veren bölümlerden mezun olmak gereklidir. Ayrıca 657 Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara sahip olmak, Devlet Memurları Kanununda yer alan genel memurluk şartlarına sahip olmak ile 35 yaş sınırının doldurulmuş olması da mezuniyet şartının yanı sıra aranılan diğer şartlardandır.

Açık öğretim fakültesi mezunlarından ise yalnızca iktisat, işletme, çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler gibi Anadolu üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerinden mezun olanlar başvurabiliyorlar.

KAYMAKAMLIK SINAVI VE ASKERLİK DURUMU

Kaymakamlık Sınavına başvuracak erkek adaylarda askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmamaktadır. Adaylarda askerlik ile ilişiği bulunmama şartı aranır. Yani erkek adayların askerlik hizmetini erteletmiş, yedeklik sınıfına ayrılmış veya yapmış olmaları gerekmektedir.

Askerlik fiili askerlik hizmetini çağrılmış olup da 35 yaş sınırını askerlik ödevi sırasında geçirmiş bulunanlar terhis edildiklerini takip eden açılacak kaymakamlık sınavına müracaat etmeleri durumunda bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmemektedir. Yani 35 yaş sınırını askerlik ödevleri sırasına geçirmiş bulunan adaylar terhislerini takip eden ilk sınava başvurdukları zaman bu durumda 35 yaş engeline takılmamış olmaktadır.

KAYMAKAMLIK SINAV KONULARI

Türkçe (%15)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%5)

Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10)

Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10)

Anayasa Hukuku (%10),

İdare Hukuku (%20),

Türkiye’nin İdari Yapısı (%8),

Türkiye’de Mahalli İdareler (%7),

Ekonomi (%15)

KAYMAKAMLIK SINAVININ  DEĞERLENDİRMESİ

Yazılı sınavı yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yüz puan üzerinden 70 puanın altında almamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday mülakata davet edilir. Ancak mülakata çağrılmış olan en son adayla aynı puana sahip olan kişiler de kontenjan gözetilmeksizin mülakata davet edilirler. Yani mülakata çağrılan en son adayın puanının 82 olduğunu farz edersek 82 puan alan 20 kişi daha bulunursa bu kişiler de kontenjan belirtilmeksizin mülakata çağırılırlar.

KAYMAKAM ADAYLIĞI EĞİTİMLERİ

İl Merkez Stajı Bir Ay

Bakanlık Merkez Stajı-1 Üç Ay

Kaymakam Refikliği Stajı Bir Ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı Bir Buçuk Ay

Bakanlık Merkez Stajı-2 Dört Ay

Yurtdışı Stajı 12 Ay

Milli Güvenlik Stajı Bir Buçuk Ay

Kaymakam Vekilliği Stajı Sekiz Ay

Kaymakamlık Kursu Dört Ay