genel muhasebe kursu izmit

GENEL MUHASEBE KURSU 

Tüm Adaylar İçin 

Hafta Sonu / Hafta İçi 


1- Şirket Kuruluşu

2- Alış - Satış Faturaları İşlemesi

3- Çek - Senet Ödeme Makbuzu İşlemeleri

4- Personel Dosya Oluşturulması

5- SGK Aylık Tahakkuk İşlemleri

6- KDV Beyanname İşlemleri

7- Muhtasar Beyannamesi İşlemleri 

8- Hesap Planı Düzeni ve Hesapların İşleyişi 

9- Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi

Kimler Katılabilir ? 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna  Önlisans ve Lisans Mezunu Tüm Adaylar Katılabilir.

Kurs Başlangıcı : İstediğiniz Zaman / Hafta Sonu veya Hafta İçi 

Sertifika:  Muhasebe Kurs Katılım Belgesi 

Kurs Ders Saati : 30 Saat ( Birebir / 2'li / 3'lü  ) 

Kurs Ücreti : 

Birebir Bilgisayarlı  Muhasebe Özel Ders : 2000 TL 

2'li Grup  Bilgisayarlı Muhasebe Özel Ders : 1500 TL 

3'lü Grup  Bilgisayarlı  Muhasebe Özel Ders : 1000 TL 


Genel Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Genel Muhasebe Kursuna Muhasebe ve Finans alanında kendini geliştirmek, şirketlerin muhasebe ve Finans departmanlarında mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen, Mali Müşavir olmak isteyen ,kendi işini kurmayı hedefleyen ya da kendi işini kurmuş ancak temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

Genel Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Genel muhasebe eğitimine katılan kursiyerlerimiz tekdüzen hesap planını öğrenerek bir ticari işletmenin dönembaşı , dönemiçi ve dönemsonu muhasebe kayıtlarını, Mali Tabloların hazırlanmasını, beyannamelerin doldurulmasını (Kdv, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vb.) , işçi maaş bordrolarının hazırlanmasını muhasebe programı üzerinde uygulamalı olarak yaparak öğrenirler. Ayrıca bir ticari işletmenin nasıl kurulduğunu, değişiklik işlemlerini ve kapanış işlemlerini örnek uygulamalarla yaparlar. Kurs bitiminde kursiyerlerimiz kendilerine olan güveni kazanarak bir işletmenin resmi muhasebesini yapabilecek seviyeye gelirler. Eta Logo Ticari paket Programlarında eksikleriniz varsa ayrıca Bilgisayarlı Muhasebe Kursu alabilirsiniz.  


muhasebe kursu izmit kocaeli

1- Fatura Kesme 

2- İrsaliye Oluşturma

3- Cari Takip İşleri 

4- Çek Karnesi İşlemleri 

5- Evrakların Düzenlenmesi 

6- Personel İşlemleri 

7- Aylık KDV Takibi 

Kimler Katılabilir ? 

Ön Muhasebe Kursuna İlköğretim , Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Tüm Adaylar Katılabilir.

Kurs Başlangıcı : İstediğiniz Zaman / Hafta Sonu veya Hafta İçi 

Sertifika:  Muhasebe Kurs Katılım Belgesi 

Kurs Ders Saati : 15 Saat ( Birebir / 2'li / 3'lü  ) 

Kurs Ücreti : 

Birebir Ön Muhasebe Özel Ders : 1000 TL 

2'li Grup  Ön Muhasebe Özel Ders : 750 TL 

3'lü Grup  Ön Muhasebe Özel Ders : 500 TL 

Ön Muhasebe 

Genel olarak, Müşteri Alacak Takibi, Firma Borç Takibi, Kasa Hareketleri ( Fatura Ödemeleri ve Genel Giderler ) Takibi, Banka Hareketleri Takibi, Faturalı Satış İşlemleri, Kesilen Fatura Takibi, Stok Kalan Takibi, Çek-Senet Takibi işlemlerini kapsar.